Oegstgeestigheid

Oegstgeestigheid

31 januari

Film
Vandaag naar de film geweest. In Oegstgeest. Ik denk dat het zestig jaar gelden is dat ik een film zag van de Dikke en de Dunne of was het Dik Trom? Het was in het Patronaatsgebouw aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest, achter de kerk. Meneer Hoogervorst zwaaide daar de scepter. In het gebouw op de hoek zetelde de padvinderij, die had je toen ook nog. Ook waren er wel eens muziekoptredens, zoals van de band waar meneer Houps in speelde. Hij was een buurman bij ons in de straat. Ook had je een carnavalsvereniging en een drumband die mevrouw en meneer Driessen draaiende hielden. Allemaal weg, alleen de gebouwen staan er nog. La France heeft er nog heel wat jaren grote feesten gehuisvest. Ook weg. Maar de film is weer terug in Oegstgeest. In het Dorpscentrum. De primeur was voor de film over de band Queen. En vooraf was er muziek van het koor B-Sharp. Een toepasselijke opening van het Filmhuis. En een vervolg komt er, dat is wel zeker. Wie zich gratis heeft aangemeld via een e-mailtje naar filmhuis@dorpscentrumoegstgeest.nl wordt op de hoogte gehouden.


Wil van Elk